Шинэ төрлийн Корона вирусийн  эсрэг авч буй арга хэмжээний нэг болох байрны түрээсийн төлбөрийн хөнгөлөлт олгох тухай/家賃支援給付金について(更新)

2020-07-20  

Шинэ төрлийн Корона вирусийн нөлөөнөөс болж дунд болон, жижиг дунд бизнес эрхлэгч, хувиараа бизнес эрхлэгч нарт дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Япон улсын засгийн газраас авч буй багц арга хэмжээний нэг болох ажлын байрны зориулалтаар ашиглан түрээсэлж буй түрээсийн төлбөрийг тавьсан шаардлага болзлыг хангаж чадаж байвал 6-н сарын төлбөрийн тэтгэмж олгохоор болгож энэ 7 дугаар сарын 14-ний өдөр бүх дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ танилцуулж цахимаар хүсэлт хүлээн авч эхэлсэн.

Товч мэдээлэл болгоход хуулийн этгээд үү, хувиараа бизнес эрхлэгч үү гэдгээс хамаарч та хүсэлт гаргах хэсгээ сонгоно. Хүсэлт гаргахаасаа өмнө нийт 59-н нүүр бүхий мэдээлэл заавартай нь сайтар танилцаарай. Тус мэдээлэл зааварт хэдэн иений тэтгэмж авах тоон бодолтыг нэг нэгэнгүй тайлбарлаж хавсаргаж өгссөнөөрөө давуу талтай. Хуулийн этгээд нь дотроо мөн адил дунд бизнес эрхлэгч үү, жижиг дунд бизнес эрхлэгч үү гэдгээс хамааран заалт, болзол нь өөр өөр байгааг анхаарч өөрт хамаарах хэсгийг үзээрэй.

Иргэдээс өргөдөл хүлээж авах хугацаа нь 2020 оны 7 дугаар сарын 14-ний өдрөөс эхэлсэн 2021 оны 1 дүгээр сарын 15-ний өдрийн 24-н цаг хүртэл бөгөөд зөвхөн цахимаар өргөдөл гаргах боломжтой. Өргөдөл гаргах явцад ойлгомжгүй зүйл гарвал асууж лавлах газар болон холбоо барих утас: 0120-653-930 /8:30-19:00/

Өргөдөл гаргах иргэдэд доорх 3-н ерөнхий шаардлага тавигдана:

①    2020 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрийн байдлаар үндсэн компанийн суурь хөрөнгө нь 10-н окү иен буюу 1 тэрбум иен доторх дунд, жижиг дунд, жижиг, хувиараа бизнес эрхлэгч байх.

②    2020 оны 5 дугаар сараас 12 дугаар сар хүртэл тус вирусийн нөлөөгөөр өмнөх жирийнхээс борлуулалтын хувь 50%-с их хэмжээгээр буурсан болон өмнөх жилтэй харилцуулахад үргэлжилсэн 3-н сарын хугацаагаар борлуулалт 30%-с их хувиар бууралттай байгаа тохиолдолд.

③    Бизнесийн үйл ажиллагааны зорилгоор түрээсэлж буй болон төлбөртэйгөөр ашиглаж буй барилга байгууламжийн түрээс төлдөг тохиолдолд тус тэтгэмжид хамрагдах боломжтой.

Ерөнхий мэдээлэл:https://yachin-shien.go.jp/

Хуулийн этгээд байх тохиолдолд:https://yachin-shien.go.jp/flow/documents/index.html#Corporation

Хувиараа бизнес эрхлэгч байх тохиолдолд:https://yachin-shien.go.jp/flow/documents/index.html#Private

Цахимаар хүсэлт гаргах мэдээлэл, тооцоолол хийх заавар:https://j-net21.smrj.go.jp/support/covid-19/taisaku/teate/yachin.html

Тус тэтгэмжийн талаар мэдээ мэдээлэл, зөвөлгөө өгөх харьяа газруудын хавсралт мэдээлэл:https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/support_list.pdf


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-09-30
Япон улсад оршин суух үнэмлэхний товч мэдээлэл/在留資格証明書(在留カードについて)

2020-09-30
Амьдралд хэрэгтэй 10-н зөвөлгөө/強く生きる10つの方法

2020-09-29
Ажлын байрны гэмтэл, бэртэл, өвчин зэргийн нөхөн олговор (үйлдвэрийн осол мэргэжлээс хамаарах даатгал)/仕事でのけが・病気などの補償(労災保険)

2020-09-29
“Тусгай ур чадвартай ажилтан” гэдэг оршин суух зөвшөөрлийн шинэ ангиллын тухай/特定技能ビザに関するモンゴル語版での日本の外務省の公式ページ

2020-09-29
Эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай/健康と労働安全衛生法の内法・健康診断などについて

2020-09-28
Япон улсын Эрүүл мэндийн даатгал/日本の医療保険について

2020-09-28
Оршин суух зөвшөөрөл 特定技能/Тусгай ур чадвартай ажилтан Монгол хэл дээрх зурагт мэдээлэл

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг болон 2-р зэрэг/特定技能1号と2号の違いについて

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг/特定技能1号-т нийт 14-н салбарт хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг

2020-09-24
Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэнтэй холбоотойгоор Ажлаас халах, чөлөөлөх/新型コロナウイルスの影響を受けて退職・解雇された場合

*