Японы виз авах, сунгуулах бол

Визны ангилал, төрөл

Хүн бүрийн ажлын туршлага, хүсэл сонирхол өөр өөр байдагтай уялдан Японы виз олон төрөл байдаг.

Доорх хүснэгтэнд Японы бүх визны төрлийг хамруулаагүй ч гадаадын иргэдэд хэрэгтэй, гол мэдүүлдэг визийг мэдээлэл болгон хүргэж байна.

Үйлчилгээний тариф

Үйлчилгээний төрлөөс хамаарч төлбөр харилцан адилгүй тул доорхи хүснэгтэд заасан үнээс бага төлбөр гарах тохиолдол ч байна. Төлбөрийг хүсэлт гаргагч талын албан хүсэлт дээр тулгуурлан нэхэмжлэх бөгөөд урдчилгаа 50 хувь, үйлчилгээний дараа үлдсэн 50хувийг нэхэмжлэж авна.

Таны хүсэлтэнд тулгуурлан, үйлчилгээний нийт үнийн саналыг санал болгоно. Та тус үнийн саналыг зөвшөөрсөн тохиолдолд бид үйлчилгээгээ эхлэх болно. Мэдээж бид танд 100 хувийн амлалт өгч чадахгүй бөгөөд таны виз ямар нэгэн шалтгаанаар зөвшөөрөгдөөгүй шалтгааныг бид таньд Японы Цагаачлалын албанаас хэдэн ч удаа лавлаж өгөх боломжтой. Хэрэв цагаачлалын албаны татгалзсан шалтгаан нь виз горилогчын худал мэдүүлэгээс үүдэлтэй бус тохиолдолд төлбөр нэмэлгүй дахин материалыг ЯЦА-нд хэдэн ч удаа мэдүүлэж өгч болно.

үйлчилгээний төрөлтөлбөрхэвлэх төлбөр
Оршин суух зөвшөөрөл200,000-Тухайн хүн хаана байгаагаас үл хамааран Японд оршин суух зөвшөөрөл авах хүсэлт.
Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл200,000Тус тус өөрГадаадын иргэн Японд бизнес эхрлэхээр Энэ нь гадаадын улс оронд (эх орондоо) очиж буй гадаадын иргэдийг виз авах төрөл хэлбэрээс үл хамааран Японд хүргэх хүсэлт юм.
Хөдөлмөр эрхлэх виз150,0004,000Гадаадын иргэдэд хүний мэдлэг, олон улсын бизнес, техник технологи, ур чадварын виз зэрэг ажил олоход шаардлагатай
Хөдөлмөр эрхлэлтийн виз80,000900Японд ажил горилох иргэн танд нэн шаардлагатай виз бөгөөд энэ визтэй байхад та өөр ажилд орох болон виз сунгалтанд санаа зовох шаардлагагүй.
Гэр бүлийн виз150,0004,000Япон хүнтэй гэр бүл болсон иргэний хувьд авах виз
Байнгын оршин суух виз200,0008,000Хатуу шаардлагатай виз учраас хүссэн хүн бүрт олгох виз биш боловч байнгын оршин суух виз авах нь олон талын давуу талтай. Виз сунгах шаардлагагүйгээс авхуулаад асуудалгүй.
Японы иргэншил авах250,000Тус тус өөрГадаадын иргэн Япон улсын иргэншил авах хүсэлт юм. Байнгын оршин суух виз авхаас ч хэцүү бөгөөд Японы хуулийн байгууллагаас тусгай эрх авна.
Оршин суух зөвшөөрөлийн үнэмлэхний хүчинтэй хугацааг сунгуулах тохиолдолд150,0004,000Японд оршин суух зөвшөөрлийн үнэмлэхтэй иргэн буюу хугацааг нь сунгуулах тохиолдолд мэдүүлдэг виз юм. Жишээлвэл компаний албан хаагч байж байгаад бие даан ажил эрхэх болсон, нэг бол япон хүнтэй гэр бүл болсон тохиолдолд мэдүүлэх виз юм.
Оршин суух зөвшөөрлийн ангилал солиулах тохиолдолд60,0004,000Оршин суух зөвшөөрлийн үнэмлэхний хүчинтэй хугацаа дуусахаас 3 сарын өмнө ангилал солиулах шаардлагатай. Хэрэв таны ОСЗ-ын хугацаа дуусвал Японы хилээр гарахгүй бол болохгүй болохыг анхаарна уу.
Богино хугацааны виз авах тохиолдолд
(урт хугацааны ОСВ хамаарана)
60,000-Энэ визны ангилалд гэр бүлийнхэн болон аялалаар тус зорчход шаардлагатай богино хугацааны виз юм. Тус визийг та заавал японд ирээд авах хэрэггүй өөрийн орны элчин сайдын яамнаас авахыг зөвлөж байна. Яагаад гэвэл японд ирсэний дараа хугацаа их шаарддаг. Хэрэв та гэр бүлээ асрах хэрэгцээтэй тул гэрээсээ хойшлуулахыг хүсч байвал. Япон улсад хагас цагаас дээш хугацаагаар оршин суух боломжтой.
Батлан даах бичиг гаргах тухай40,000-Хувь хүн өөрөө хүсэлт гаргасан тохиолд л үйлчлэх ба тус виз мэдүүлэгчээс шаардлагатай бүх мэдээлэлийг авсны дараагаар визийн шаардлага хангах бичиг баримтыг бүрлүүлэж өгнө.
Дээрх визний хураамжнд урилга болон визны ангилал өөрчлөх төлбөр багтсан болно.
Дээрх тариф нь татвар тооцоогүй дүн болно.
Хэрэв та манай компаниар Оршин Суугаа тодорхойлолт гаргуулаж авах бол нэмэлт төлбөр төлнө.
ичиг баритмны орчуулгын үйлчилгээ авах бол орчуулгын хураамж төлнө.

Зөвлөгөө авах тухайд

*
  • Та өөрийн биеэр манай компани дээр ирж ярилцлагад ирсэн тохиолдолд төлбөр авахгүй.
  • Таны товлосон газар бид очиж ярилцлага хийсэн тохиолдолд 1 удаа 5000иэн болон замын зардлыг суутгаж авна.
  • Тус ярилцлагын дараа манай компаниар үйлчилгээ авах тохиолдолд дээрх төлбөрийг авахгүй.

Хүсэлт гаргаснаас хойш хэдий хэр хугацааны дарааны дараа биз гарах вэ

  1. Хүсэлт гаргагчтай биечлэн уулзаж ярилцана.
  2. Биечлэн уулзсаны дараа таны хүсэлтэд тулгуурлан үзүүлэх үйлчилгээний үнийн саналыг танилцуулна.
  3. Тус үнийн саналыг зөвшөөрсөн тохиолдолд шаардлагатай бичиг баримтыг бүдүүдүүлэн урт хугацааны оршин суух виз мэдүүлэхэд бэлдэнэ.
  4. Цагаачлалын албанаас хариуны хамт таны бичиг баримт ирмэгц манай компаниас холбоо барина.
  5. Японы цагаачлалын албанаас мэдэгдэх хуудасны хамт таны паспорт болон оршин суух зөвшөөрлийн үнэмлэх ирнэ.
  • Бид 3, 6-р заалт дээр таниас төлбөрийг тус тус нэхэмжлэнэ.
  • Таны паспорт болон бусад чухал бичиг баримтыг виз мэдүүлэх зорилгоор авсан тохиолдолд нотриатаар баталгаажуулсан хувийг өгнө.