Гёосэйшоши行政書士 болон Бэнгоши弁護士хоёр үгийн ялгаа

2019-05-07  

Гёосэйшоши гэдэг нь Япон улсын хууль, эрх зүйн мэргэжил дээр тулгуурлан тусгай зөвшөөрлөөр горилдог албан тушаал бөгөөд үгчлэн орчуулбал Захиргааны албан бичиг төлөөлөн боловсруулах тусгай эрх бүхий хуулийн этгээд гэсэн үг юм. Бидний дунд Өмгөөлөгч гэж ойлгох хүн цөөнгүй байдаг. Японд “Бэнгоши/Өмгөөлөгч”-с гадна “Гёосэйшоши/бичиг хэрэг төлөөлөн боловсруулах хуульч” гэж албан тушаал байдаг гэж ойлгож болно.
БЭНГОШИ буюу ӨМГӨӨЛӨГЧ нь: иргэн, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллагад хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлдэг Хуульд заасан журмын дагуу өмгөөллийн үйл ажиллагааны эрх авсан хүнийг өмгөөлөгч гэнэ.
ХУУЛЬ ЗҮЙН МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА нь: зөвлөгөө өгөх, шүүхэд төлөөлж хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох буюу өмгөөлөл гэсэн төрөлтэй.
Өөрөөр хэлбэл хууль, эрх зүйтэй холбогдох хэрэг маргаан гарсан тохиолдолд хандаж өөрийн хууль ёсны төлөөллөө болгох чадамжтай мэргэжилтэнг хэлнэ.
Харин ГЁОСЭЙШОШИ буюу ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ БАРИМТ БИЧИГ БОЛОВСРУУЛАГЧ нь Япон улсын захиргааны албан бичгийн тухай хуулийн хүрээнд иргэн, хуулийн этгээдийг төлөөлөн албан бичиг үйлдэж зохих байгууллагаар шийдүүлж болдог эрх бүхий хуульчийг хэлдэг байна.
Засаг захиргааны төрлөөс хамаарч дагнан нэг чиглэлийн болон олон төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг хууль, эрх зүйн товчоонд өмгөөлөгч болон гёосэйшоши нар ажилладаг. Гёосэйшоши нь дотроо хариуцаж мэргэшсэн салбараа мөн өөр өөр байна.
Тухайлбал аж ахуйн нэгж байгуулах гэрчилгээ зөвшөөрөл авах, төрөл бүрийн ажлын зөвшөөрөл олгуулах, зуучлах, патент, үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл авах, үл хөдлөх хөрөнгө, гадаад иргэдийн визийн зөвшөөрөлтэй холбоотой үйлчилгээнүүдийг тухайн иргэн, хуулийн этгээдийн өмнөөс боловсруулан гүйцэтгэдэг гэх мэт, мэргэшлийн нэр нь хүртэл хоорондоо өөр.
Дээр дурдсанчлан БЭНГОШИ, ГЁОСЭЙШОШИ аль аль нь хууль зүйн үндсэн мэдлэг боловсролтой, түүн дээрээ дахин суралцаж улсын тусгай зөвшөөрөл, үнэмлэх авсан хүмүүс байдаг.
Япон улсад оршин суугаа гадаад иргэд визийн асуудлаар ГЁОСЭЙШОШИ-д шууд хандах нь найдвартай, бүх бичиг баримт бүрдүүлэлт хууль ёсны дагуу мэргэжлийн түвшинд хийгдэн хүргэгддэг тул Японы цагаачлалын алба ч уян хатан ханддаг нь худлаа биш юм.
Мэдээж тухайн газрын Гёосэйшошигийн ур чадвар туршлага маш чухал бөгөөд гадаад иргэдийг дэмжиж чадах хүнийг олж очих хэрэгтэй гэж зөвлөмөөр байна. Мөн үйлчилгээ авахаасаа өмнө маш сайн судалж байж үйлчилгээ авах хэрэгтэйг анхааруулж байна.
Дараах хуулийн байгууллагын нэрийг Япон-Монгол хэлээр хүргэж байна.
出入国管理庁 Шюцүнюүкокүканричо Хилийн шалган нэвтрүүлэх газар /Шинэ нэр/
入国管理局 Ньюкокүканрикёкү   Хилийн шалган нэвтрүүлэх товчоо
(Цагаачлалын алба) /Хуучин нэр/
法務局 Хоомүкёкү   Хууль зүйн товчоо
検察官 Кэнсацүкан   Прокурорын алба
警察官 Кэйсацүкан   Цагдаагийн алба
税務署 Зэимүшё    Татварын алба
税理士 Зэириши    Татварын нягтлан бодогч
公証役場Коошёоякүба   Нотариатын алба
Гёосэйшоши”Блан” хууль, эрх зүйн компани


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-09-29
Ажлын байрны гэмтэл, бэртэл, өвчин зэргийн нөхөн олговор (үйлдвэрийн осол мэргэжлээс хамаарах даатгал)/仕事でのけが・病気などの補償(労災保険)

2020-09-29
“Тусгай ур чадвартай ажилтан” гэдэг оршин суух зөвшөөрлийн шинэ ангиллын тухай/特定技能ビザに関するモンゴル語版での日本の外務省の公式ページ

2020-09-29
Эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай/健康と労働安全衛生法の内法・健康診断などについて

2020-09-28
Япон улсын Эрүүл мэндийн даатгал/日本の医療保険について

2020-09-28
Оршин суух зөвшөөрөл 特定技能/Тусгай ур чадвартай ажилтан Монгол хэл дээрх зурагт мэдээлэл

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг болон 2-р зэрэг/特定技能1号と2号の違いについて

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг/特定技能1号-т нийт 14-н салбарт хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг

2020-09-24
Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэнтэй холбоотойгоор Ажлаас халах, чөлөөлөх/新型コロナウイルスの影響を受けて退職・解雇された場合

2020-09-23
Япон улсад ажиллаж буй иргэддээ Япон улсын Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны Монгол хэл дээрх цахим хуудас болон Монгол хэл дээрээ утасаар зөвөлгөө авах боломжтой болсон тухай мэдээлэл хүргэж байна/就労条件に関する総合情報サイト (確かめよう就労条件をモンゴル語版)

2020-09-23
Япон улсад гэрлэлтээ цуцлуулах тохиолдолд/婚姻の解消について(モンゴル国)

*