Гадаад иргэдийн гэр бүлийн гишүүд “Үндэсний эрүүл мэндийн даатгал”-д давхар хамрагддаг тогтолцоог өөрчлөхөөр болжээ.

2019-05-09  

2019 оны 4 сараас Япон улсад хэрэгжих “Гадаадаас ажилчин оруулах тогтолцооны өргөтгөл” хэмээх шинэ бодлоготой холбоотойгоор “Үндэсний эрүүл мэндийн даатгал”-д ч өөрчлөлт орох аж.
“Гадаад иргэнд харгалзах гэр бүлийг “Япон улсад хамт оршин сууж буй тохиолдолд л эрүүл мэндийн даатгалд давхар хамруулна ” гэх шийдвэрийг “Үндэсний эрүүл мэндийн даатгалын хууль” –д тусгаж өөрчлөхөө Япон улсын ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ЯАМ-наас энэ сарын 17-ны өдөр олон нийтэд мэдэгдлээ.
Дээрх шийдвэрийг 2020 оны 4 сарын 1-нээс хэрэгжүүлэхээр тогтсон бөгөөд
“Нийгмийн аюулгүй байдлын зөвлөл” , “Эрүүл мэндийн даатгалын зөвлөл”-д даатгахаар болжээ.
Ийнхүү Япон улсын албан байгууллагуудын хамтран ажилладаг хувийн даатгалын нийгэмлэгүүд (Күмиай) болон улсын даатгалын нийгэмлэгт бүртгэгдсэн хувь хүн, мөн тогтсон шаардлагыг хангаж байвал хамтран амьдрах гэр бүлийн гишүүдэд эрүүл мэндийн даатгал үйлчилнэ.
Өдийг хүртэл Япон улсад оршин суугаагүй гадаад иргэн ч тэжээгчийнхээ даатгалд давхар хамрагддаг тогтолцоотой байсан билээ.
Гэвч гадаадаас ажилчид авах шинэ тогтолцоогоор гадаад иргэдийн тоо улам бүр өсөх учир ийнхүү өөрчлөгдөж, түүнчлэн эмнэлгийн байгууллагын төлбөр ч өснэ гэсэн таамаглалтай байна.
Хуулийн өөрчлөлтөнд “Үндэсний эрүүл мэндийн даатгал”-ыг удирддаг хот, дүүргүүдийн захиргаанаас иргэдийн даатгалд хамрагдах боломжтой , боломжгүйн талаар албан байгууллага, хэлний сургуулиудтай хамтран ажиллаж хянаж тогтоохоор тусгаж байгаа аж.
My number картыг эрүүл мэндийн даатгалын картны оронд ашиглаж цахимжуулах системтэй болгох ажил ч бэлтгэл шатандаа оржээ.
Дээрх мэдээллээс үзэхэд :
Япон улсад ажилладаг иргэд гэр бүлээ харгалзан тэжээх гэр бүлийн бүртгэлдээ (Fuyo kazoku )оруулж, эрүүл мэндийн даатгалдаа ч хамт хамрагддаг , мөн Япон улсад хамт амьдардаггүй ч зохих тохиолдолд өөрийн даатгалаар гэр бүлийнхэндээ эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг байсан явдал үгүй болох юм байна


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-09-29
Ажлын байрны гэмтэл, бэртэл, өвчин зэргийн нөхөн олговор (үйлдвэрийн осол мэргэжлээс хамаарах даатгал)/仕事でのけが・病気などの補償(労災保険)

2020-09-29
“Тусгай ур чадвартай ажилтан” гэдэг оршин суух зөвшөөрлийн шинэ ангиллын тухай/特定技能ビザに関するモンゴル語版での日本の外務省の公式ページ

2020-09-29
Эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай/健康と労働安全衛生法の内法・健康診断などについて

2020-09-28
Япон улсын Эрүүл мэндийн даатгал/日本の医療保険について

2020-09-28
Оршин суух зөвшөөрөл 特定技能/Тусгай ур чадвартай ажилтан Монгол хэл дээрх зурагт мэдээлэл

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг болон 2-р зэрэг/特定技能1号と2号の違いについて

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг/特定技能1号-т нийт 14-н салбарт хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг

2020-09-24
Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэнтэй холбоотойгоор Ажлаас халах, чөлөөлөх/新型コロナウイルスの影響を受けて退職・解雇された場合

2020-09-23
Япон улсад ажиллаж буй иргэддээ Япон улсын Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны Монгол хэл дээрх цахим хуудас болон Монгол хэл дээрээ утасаар зөвөлгөө авах боломжтой болсон тухай мэдээлэл хүргэж байна/就労条件に関する総合情報サイト (確かめよう就労条件をモンゴル語版)

2020-09-23
Япон улсад гэрлэлтээ цуцлуулах тохиолдолд/婚姻の解消について(モンゴル国)

*