Идэвхитэй ажил хайгч иргэдийн Монгол улсад бүртгэгдсэн тоо болон боловсролын түвшин

2019-05-23  

2018 оны 10 дугаар сарын байдлаар ажил хайгч иргэдийн тоо 39182 болж өмнөх оны мөн үеэс 5833 хүнээр буюу 17,4 пунктээр өссөн байна.
Нийт ажил хайгч иргэдийн боловсрол :
465 буюу 1.2 хувь нь магистр, доктор
10480 буюу 26,7 хувь нь дипломын болон баклаврын зэрэгтэй
1876 буюу 4.8 хувь нь тусгай мэргэжлийн дунд
2277 буюу 5,8 хувь нь техникийн болон мэргэжлийн
20506 буюу 52,3 хувь нь бүрэн дунд
2242 буюу 5.7 хувь нь суурь
817 буюу 2,1 хувь нь бага
519 буюу 1,3 хувь нь боловсролгүй иргэд эзэлж байна.

Тодорхой нарийн мэдээлэлийг доорх холбоосоор орж харна уу.
http://mlsp.gov.mn/uploads/op/files/0c28bf77bf7d35f95024568a739f430ed83d047e.pdf


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-09-29
Ажлын байрны гэмтэл, бэртэл, өвчин зэргийн нөхөн олговор (үйлдвэрийн осол мэргэжлээс хамаарах даатгал)/仕事でのけが・病気などの補償(労災保険)

2020-09-29
“Тусгай ур чадвартай ажилтан” гэдэг оршин суух зөвшөөрлийн шинэ ангиллын тухай/特定技能ビザに関するモンゴル語版での日本の外務省の公式ページ

2020-09-29
Эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай/健康と労働安全衛生法の内法・健康診断などについて

2020-09-28
Япон улсын Эрүүл мэндийн даатгал/日本の医療保険について

2020-09-28
Оршин суух зөвшөөрөл 特定技能/Тусгай ур чадвартай ажилтан Монгол хэл дээрх зурагт мэдээлэл

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг болон 2-р зэрэг/特定技能1号と2号の違いについて

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг/特定技能1号-т нийт 14-н салбарт хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг

2020-09-24
Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэнтэй холбоотойгоор Ажлаас халах, чөлөөлөх/新型コロナウイルスの影響を受けて退職・解雇された場合

2020-09-23
Япон улсад ажиллаж буй иргэддээ Япон улсын Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны Монгол хэл дээрх цахим хуудас болон Монгол хэл дээрээ утасаар зөвөлгөө авах боломжтой болсон тухай мэдээлэл хүргэж байна/就労条件に関する総合情報サイト (確かめよう就労条件をモンゴル語版)

2020-09-23
Япон улсад гэрлэлтээ цуцлуулах тохиолдолд/婚姻の解消について(モンゴル国)

*