№3 Компани байгуулах иргэнд олгогдох виз ба анхлан бүрдүүлэх материал

2019-06-04  

Япон улсад компани, аж ахуй нэгж байгуулах иргэнд олгогддог Кэйэйканри/ 経営管理/ визийг та мэдүүлнэ.  Энэ виз нь Япон улсад оршин сууж байсан байгаагүй хугацаа болон боловсролын төвшин  хамаарахгүйгээр компани байгуулахыг хүссэн гадаадын иргэнд олгодгоороо бусад оршин суух зөвшөөрлийн визээс давуу талтай.

* Тус виз нь тухайн компани, аж ахуйн нэгжийн удирдлага Японд компанийн үйл ажиллагаа эрхлэхийн тулд Японд оршин суух зөвшөөрөл юм. Тус зөвшөөрөлгүйгээр та компаниа Японд байгуулсан байсан ч оршин суух боломжгүй. Тус визтэй учир байнга Японд орших ёстой гэж ойлгож болохгүй юм. Та ажлын шугамаар эх орондд буцах, гадаад орнуудад зорчихзэрэг чөлөөтэй байна. Энэ визийг авахын тулд эхлээд компаниа Японд байгуулах буюу Японд бизнес эрхлэх компанийн зөвшөөрөлөө авсан байна.

Олгох хуулийн заалт нь:

– Япон улсад бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах, аж ахуй эрхлэх хүсэлтэй иргэнд

– Япон улс дахь компани, аж ахуйн нэгжид  хөрөнгө оруулалт хийж, тус хөрөнгө оруулсан компани, аж ахуйн нэгжийн удирдлагаар ажиллах иргэнд олгодог.

Цагаачлалын алба буюу “Хилийн шалган нэвтрүүлэх , оршин суух хяналтын газар”нь хамгийн гол хардаг үзүүлэлт бол санхүүгийн эх үүсвэр болон бодитой үйл ажиллагааны чиглэл, зорилгоо тодорхойлсон байх нь маш чухал, үүнийг та өөрөө бичиж хийх хүндрэлтэйгээс гадна эрх авч чадалгүй буцаагдах магадлалтай тул хууль зүйн товчооны Гёосэйшошид хандсан нь баталгаатай гэж зөвлөмөөр байна.

Таны өмнөөс бүгдийг Японы хууль ёс, Япон байцаагч нараа хүлээн зөвшөөрөх хэмжээнд зөв зохистой бэлдэж өгөх чадвартай байдаг.

Япон улсад компани байгуулах үйл явц нь Монголтой харьцуулахад харьцангуй хүндрэл багатай ч оршин суух виз хүсэх нь нэлээд шалгуур өндөртэй байдаг.

Компани байгуулах хуулийн заалт нь:

1.Компани байгуулах суурь хөрөнгө 5,000,000 иен

2.Үйл ажиллагааныхаа зорилт, чиглэлүүдийг тодорхойлсон төлөвлөгөө гаргасан байх. Үйл ажиллагааны чиглэлд тооны хязгаар байхгүй. Нэмж үйл ажиллагааны чиглэлдээ өөрчлөлт оруулахад 30,000 иен гардаг тул анхнаасаа сайн бодож байж эрхээ аваарай.

3.Үйл ажиллагаа явуулах оффис байх шаардлагатай. Тус оффис нь интернэт хэвлэх машин суурин утасны дугаартай байх ёстой.

4. Тухайн компани, аж ахуйн нэгж нь 2-оос дээш ажилтантай байх.

5. Тухайн компани нь үйл ажиллагаа явуулах эхний 3 жилийн бизнес төлөвлөгөө боловсруулах  шаардлагатай.

Дээрх зүйлс нь ерөнхий бэлтгэлд тооцогдох ба ямар үйл ажиллагаа эрхлэхээс шалтгаалан шаардлага, шалгалт өөрчлөгдөнө.

Тус визийн хугацаа: 1жил, 3 жил, 5 жил байна.

5 жил тууштай үйл ажиллагаа явуулж оршин суусан тохиолдолд байнгын оршин суух виз хүсэх эрхтэй болно.

Виз хүсэгчийн зүгээс бүрдүүлэх бичиг баримт:

1.      Мэдүүлгийн хуудас

2.      Паспортын хуулбар

3.      Цээж зураг 3х4

4.      Виз хүсэх болсон шалтгааны өргөдөл

5.      Өөрийн анкет

Үүсгэн байгуулсан компаниас шаардах бичиг баримт:

1.      Компанийн гэрчилгээ

2.      Компанийн дотоод дүрэм

3.      Бизнес төлөвлөгөө

4.      Компани байгуулсан мэдэгдэл /Татварын алба/

5.      Оффисийн түрээсийн гэрээ

6.      Бусад бичиг баримт


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-09-30
Япон улсад оршин суух үнэмлэхний товч мэдээлэл/在留資格証明書(在留カードについて)

2020-09-30
Амьдралд хэрэгтэй 10-н зөвөлгөө/強く生きる10つの方法

2020-09-29
Ажлын байрны гэмтэл, бэртэл, өвчин зэргийн нөхөн олговор (үйлдвэрийн осол мэргэжлээс хамаарах даатгал)/仕事でのけが・病気などの補償(労災保険)

2020-09-29
“Тусгай ур чадвартай ажилтан” гэдэг оршин суух зөвшөөрлийн шинэ ангиллын тухай/特定技能ビザに関するモンゴル語版での日本の外務省の公式ページ

2020-09-29
Эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай/健康と労働安全衛生法の内法・健康診断などについて

2020-09-28
Япон улсын Эрүүл мэндийн даатгал/日本の医療保険について

2020-09-28
Оршин суух зөвшөөрөл 特定技能/Тусгай ур чадвартай ажилтан Монгол хэл дээрх зурагт мэдээлэл

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг болон 2-р зэрэг/特定技能1号と2号の違いについて

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг/特定技能1号-т нийт 14-н салбарт хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг

2020-09-24
Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэнтэй холбоотойгоор Ажлаас халах, чөлөөлөх/新型コロナウイルスの影響を受けて退職・解雇された場合

*