№25 Зарчмын хувьд хөдөлмөр эрхлэхийг зөвшөөрдөггүй 5-н төрлийн визийн ангилал/原則として就労が認められない在留資格 5種類 /

2019-07-23  

Япон улсад доорх 5-н төрлийн визэд зарчмын хувьд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөгдөөгүй байдаг байна. 

1. Соёлын үйл ажиллагааны виз /文化活動―ぶんかかつどう
2. Богино хугацааны буюу аялаллын виз /短期滞在―たんきたいざい

3. Суралцах виз /留学―りゅうがく
4. Дадлагжигчийн виз /研修―けんしゅう
5. Гэр бүлийн гишүүний виз /家族滞在―かぞくたいざい

Үүний дотор суралцах виз болон гэр бүлийн визтэй гадаадын иргэний хувьд оршин суугаа газрынхаа харьяа Цагаачлалын албанд 資格外活動/Шикакүгайкацүдо буюу үгчлэн орчуулбал зөвшөөрлөөс гадуурх үйл ажиллагаа гэж хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл авснаар долоо хоногт 28-н цаг ажил эрхлэх боломжтой болдог байна. Зөвшөөрөл аваагүй тохиолдолд оршин суух зөвшөөрөлтэй байсан ч ажил хийж болохгүй ба хийсэн тохиолдолд хууль зөрчсөнд тооцогддог байна.


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-09-29
Ажлын байрны гэмтэл, бэртэл, өвчин зэргийн нөхөн олговор (үйлдвэрийн осол мэргэжлээс хамаарах даатгал)/仕事でのけが・病気などの補償(労災保険)

2020-09-29
“Тусгай ур чадвартай ажилтан” гэдэг оршин суух зөвшөөрлийн шинэ ангиллын тухай/特定技能ビザに関するモンゴル語版での日本の外務省の公式ページ

2020-09-29
Эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай/健康と労働安全衛生法の内法・健康診断などについて

2020-09-28
Япон улсын Эрүүл мэндийн даатгал/日本の医療保険について

2020-09-28
Оршин суух зөвшөөрөл 特定技能/Тусгай ур чадвартай ажилтан Монгол хэл дээрх зурагт мэдээлэл

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг болон 2-р зэрэг/特定技能1号と2号の違いについて

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг/特定技能1号-т нийт 14-н салбарт хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг

2020-09-24
Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэнтэй холбоотойгоор Ажлаас халах, чөлөөлөх/新型コロナウイルスの影響を受けて退職・解雇された場合

2020-09-23
Япон улсад ажиллаж буй иргэддээ Япон улсын Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны Монгол хэл дээрх цахим хуудас болон Монгол хэл дээрээ утасаар зөвөлгөө авах боломжтой болсон тухай мэдээлэл хүргэж байна/就労条件に関する総合情報サイト (確かめよう就労条件をモンゴル語版)

2020-09-23
Япон улсад гэрлэлтээ цуцлуулах тохиолдолд/婚姻の解消について(モンゴル国)

*