Байнгын оршин суугчийн хүсэлт гаргах боломжтой гол заалт/永住資格取得するには下記の条件がある/.

2019-08-30  

1.  Ямарваа нэгэн гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй. (Авто тээврийн хөнгөн зөрчил хоёр гурван удаа гаргаж байсан хамаарахгүй).

2. Орлогын болон оршин суугчийн татвар,  тэтгэврийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалаа тогтмол хугацаанд нь төлдөг. Өөр бусад төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх.

3. Тууштай 8-10 жил (10 дахь жил тооцогдоно) Япон улсад амьдарч байгаа бөгөөд тус жилийнхээ 5 жил нь ажлын визээр ажиллаж амьдарсан байх. (Тус хугацаанд Япон улсын иргэн болон байнгын оршин суух зөвшөөрөлтэй иргэнтэй гэр бүл болсон бол “Гэр бүл болсноос хойш 3 жил + Япон улсад 1 ээс илүү жил оршин суугаа” тохиолдолд байнгын оршин суух зөвшөөрөл хүсэх боломжтой. Япон улсын иргэнтэй гэр байж байгаад гэрлэлтээ цуцлуулсан иргэний хувьд урт хугацаагаар 5 жилээс дээш жил болсон тохиолдолд хангалттай.

4. Одоо байгаа виз нь 3 жилээс дээш хуулийн хүчинтэй хугацаатай байх.

5. Жилийн орлого 3 сая иенээс багагүй тогтвортой байх.

6. Тогтвортой ажлын байртай байх.

7. Япон улсын иргэн эсвэл байнгын оршин суух эрхтэй батлан даагч байх тохиолдолд. (Өрхийн эзэн Япон улсын иргэн эсвэл байнгын оршин суух эрхтэй бол батлан даагч байж болно. Түүнээс бусад тохиолдолд тогтсон ажилтай, татвараа хугацаанд нь бүрэн төлдөг хүн батлан даагч байж болно энэ нь хамт ажилладаг хүн эсвэл найз нөхөд байж болно.

8. Урд өмнө виз мэдүүлж байсан мэдээлэлд худал мэдүүлэг болон мэдээлэл нь зөрөхгүй байх шаардлагатай.

9. Байнгын оршин суух зөвшөөрөл авахын төлөөх Япон улсын иргэн эсвэл байнгын оршин суух эрхийг авсан хүнтэй хуурамчаар гэрлээгүй байх ба оршин суух зөвшөөрлөө авангуутаа гэрлэлтээ цуцлуулахгүй байх.


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-09-29
“Тусгай ур чадвартай ажилтан” гэдэг оршин суух зөвшөөрлийн шинэ ангиллын тухай/特定技能ビザに関するモンゴル語版での日本の外務省の公式ページ

2020-09-29
Эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай/健康と労働安全衛生法の内法・健康診断などについて

2020-09-28
Япон улсын Эрүүл мэндийн даатгал/日本の医療保険について

2020-09-28
Оршин суух зөвшөөрөл 特定技能/Тусгай ур чадвартай ажилтан Монгол хэл дээрх зурагт мэдээлэл

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг болон 2-р зэрэг/特定技能1号と2号の違いについて

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг/特定技能1号-т нийт 14-н салбарт хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг

2020-09-24
Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэнтэй холбоотойгоор Ажлаас халах, чөлөөлөх/新型コロナウイルスの影響を受けて退職・解雇された場合

2020-09-23
Япон улсад ажиллаж буй иргэддээ Япон улсын Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны Монгол хэл дээрх цахим хуудас болон Монгол хэл дээрээ утасаар зөвөлгөө авах боломжтой болсон тухай мэдээлэл хүргэж байна/就労条件に関する総合情報サイト (確かめよう就労条件をモンゴル語版)

2020-09-23
Япон улсад гэрлэлтээ цуцлуулах тохиолдолд/婚姻の解消について(モンゴル国)

2020-09-23
Япон улсад гэрлэлтийн бүртгэл хийлгэх тухай/婚姻証明書の手続きについて(モンゴル国)

*