Компанийн нэршлийн тухай товч ойлголт/会社の種類について

2019-12-04  

Япон улсын компанийн хуулинд заасан компанийн нэршлийн талаар товч мэдээлэл хүргэж байна.

株式会社/かぶしきかいしゃ- хувьцаат компани

有限会社/ゆうげんかいしゃ- хязгаарлагдмал компани

有限公司/ゆうげんこうし- хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

合同会社/ごうどうかいしゃ- хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

合名会社/ごうめいかいしゃ- хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн нэг гишүүдээс бүрдсэн компани

合資会社/ごうしがいしゃ-Хязгаарлагдмал бус хариуцлагатай компанийн гишүүн ба хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн гишүүдээс бүрдэх компани

非営利法人/ひえいりほうじん-ашгын бус байгууллага үүнд:
NPO 法人-Төрийн бус байгууллагууд,
一般社団法人-Нэгдсэн холбоо, холбоонууд хамаарана.
Япончуудын хувьд ихэвчлэн株式会社/かぶしきかいしゃ-Хувьцаат компани /ХК нэг бол 合同会社/ごうどうかいしゃ-Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани /ХХК байгуулдаг байна.  Тухайн компанийн үйл ажиллагаа ангилал өөр өөр боловч хуулийн эдгээд гэдгээрээ Японы компанийн хуулинд эрх тэгш захирагдана. Улсын эрх, гэрчилгээ авахын өмнө:

1. 法人の実印/ほうじんのじついん
2. 印鑑証明書原本 2通/いんかんしょうめいしょげんぽん 2つう
3. 資本金を振り込んだ口座のコピー/しほんきんをふりこんだこうざのこぴー
4. 発起人及び取締役の個人の実印/ほっきにんおよびとりしまりやくのこじんのじついん
5. 事務所/じむしょ

бэлдсэн байх шаардлагатай, үүний дараа улсын эрхээ/компанийн гэрчилгээ/авч холбогдох татварын газартаа бичиг баримтын бүртгэлээ хийлгэх шаардлагатай. Мөн сар бүрийн татварын тайлан болон жилийн эцэсийн тайлангаа хугацаанд нь өгөх шаардлагатай. Энэ бүгдийг税理士/ぜいりし-р хийлгэдэг. Сонирхуулхад Японд ХХК-д хөрөнгө оруулсан хөрөнгө оруулагчаа 社員/しゃいんбуюу компанийн гишүүн, ажилтан гэж хэлдэгХК-н хувьд бол хөрөнгө оруулагч гэж хэлдэг байна.


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг болон 2-р зэрэг/特定技能1号と2号の違いについて

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг/特定技能1号-т нийт 14-н салбарт хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг

2020-09-24
Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэнтэй холбоотойгоор Ажлаас халах, чөлөөлөх/新型コロナウイルスの影響を受けて退職・解雇された場合

2020-09-23
Япон улсад ажиллаж буй иргэддээ Япон улсын Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны Монгол хэл дээрх цахим хуудас болон Монгол хэл дээрээ утасаар зөвөлгөө авах боломжтой болсон тухай мэдээлэл хүргэж байна/就労条件に関する総合情報サイト (確かめよう就労条件をモンゴル語版)

2020-09-23
Япон улсад гэрлэлтээ цуцлуулах тохиолдолд/婚姻の解消について(モンゴル国)

2020-09-23
Япон улсад гэрлэлтийн бүртгэл хийлгэх тухай/婚姻証明書の手続きについて(モンゴル国)

2020-09-23
Япон улсад төрсөн хүүхдийн төрсний бүртгэл хийлгэх тухай/新生児 出生証明書の手続きについて(モンゴル国)

2020-09-23
Анх удаагаа Япон Улсад зорчих гэж байгаа бол/初めて日本へおいでの方へ

2020-09-18
Гэрээгээр ажиллаж буй дадлагажигч нар татвараас чөлөөлөх тухай мэдээлэл/技能実習生の皆様へ

2020-09-18
Япон улсын Хууль зүйн яамны албан есний цахим хуудас /Монгол хэл/法務省外国人生活サポートサイト モンゴル語版

*