1. Нийгмийн хамгаалал/社会保障

2020-02-05  

Японы муж, орон нутгийн онцлог, амьжиргааны өртөг, түвшин зэргээс хамаарч тэтгэмжийн хэмжээ нь ялгавартай байдаг байна. Төрийн халамжийг ихэнхи тохиолдолд мөнгөөр олгох бөгөөд цөөн тохиолдолд, зайлшгүй шаардлагтай нөхцөлд эм, эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлдэг юм байна.
Японы нийт хүн амын 0,97% нь төрийн халамж хүртдэг ба ихэнхи  хэсгийг өндөр настанууд эзэлдэг ажээ. Тэдний тоо жилээс жилд өсөж байгаа бөгөөд цаашид ч нэмэгдэх хандлагтай байна. Өндөр настанууд төрийн халамж хүсэгчдийн 44,5% -ийг эзэлдэг бол өвчтэй болох хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд 40,4% -ийг эзэлдэг байна. Нийт  төрийн халамж хүртсэн гэр бүлийн 90орчим хувийг өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнтэй өрхүүд эзлэдэг байна.


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-09-29
Ажлын байрны гэмтэл, бэртэл, өвчин зэргийн нөхөн олговор (үйлдвэрийн осол мэргэжлээс хамаарах даатгал)/仕事でのけが・病気などの補償(労災保険)

2020-09-29
“Тусгай ур чадвартай ажилтан” гэдэг оршин суух зөвшөөрлийн шинэ ангиллын тухай/特定技能ビザに関するモンゴル語版での日本の外務省の公式ページ

2020-09-29
Эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай/健康と労働安全衛生法の内法・健康診断などについて

2020-09-28
Япон улсын Эрүүл мэндийн даатгал/日本の医療保険について

2020-09-28
Оршин суух зөвшөөрөл 特定技能/Тусгай ур чадвартай ажилтан Монгол хэл дээрх зурагт мэдээлэл

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг болон 2-р зэрэг/特定技能1号と2号の違いについて

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг/特定技能1号-т нийт 14-н салбарт хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг

2020-09-24
Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэнтэй холбоотойгоор Ажлаас халах, чөлөөлөх/新型コロナウイルスの影響を受けて退職・解雇された場合

2020-09-23
Япон улсад ажиллаж буй иргэддээ Япон улсын Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны Монгол хэл дээрх цахим хуудас болон Монгол хэл дээрээ утасаар зөвөлгөө авах боломжтой болсон тухай мэдээлэл хүргэж байна/就労条件に関する総合情報サイト (確かめよう就労条件をモンゴル語版)

2020-09-23
Япон улсад гэрлэлтээ цуцлуулах тохиолдолд/婚姻の解消について(モンゴル国)

*