Ур чадвар, Хүмүүнлэгийн мэдлэг, Олон улсын харилцааны ангиллын виз олгох тусгай нөхцөл/技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件

2020-02-06  

技術・人文知識・国際業務 буюу Ур чадвар, Хүмүүнлэгийн мэдлэг, Олон улсын харилцааны ангиллын виз олгох тусгай нөхцлийг анх Цагаачлалын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1.2 –т заасан мэдээлэлийг та бүхэндээ хүргэж байна. Хууль зүйн яамны 2000 оны 16-р тогтоол хэдий хамгийн сонирхол татсан нь заавал доорх шалгалтуудын аль нэгийг нь өгөөд тэнцсэн байхад заавал өндөр боловсрол хэрэгтэй биш юм байна. Ойлгомжтой байх үүднээс жагсааж оруулсан болно.
(1) Японд дараах шалгалтуудын аль нэгийг өгч тэнцсэн байх:
(а) Мэдээллийн боловсруулалтыг дэмжих тухай хууль (1975 оны 90-р хууль) -ыг үндэслэн Эдийн засаг, худалдаа, аж үйлдвэрийн яамны сайдын хэрэгжүүлэх情報処理安全確保支援士試験/Мэдээллийн аюулгүй байдлын баталгааг дэмжигчдийн шалгалт.
(б) Мэдээлэл боловсруулалтыг дэмжих тухай хуулийн дагуу Эдийн засаг, худалдаа, аж үйлдвэрийн яамны сайдын хэрэгжүүлэх боловсруулалтын инженерийн шалгалтуудын дунд дараахь зүйлийг багтаасан болно.

(1) Мэдээллийн технологийн стратегийн шалгалт
(2) Системийн архитекторын шалгалт
(3) Төслийн менежерийн шалгалт
(4) Сүлжээний мэргэжилтний шалгалт
(5) Мэдээллийн сангийн мэргэжилтэн шалгалт
(6) Суулгагдсан системийн мэргэжилтэн шалгалт
(7) Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний менежерийн шалгалт
(8) Системийн аудитын инженерийн шалгалт
(9)  Хэрэглээний мэдээллийн инженерийн шалгалт
(10) Мэдээллийн инженерийн үндсэн шалгалт
(11) Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн шалгалт
(с)Эдийн засаг, худалдаа, аж үйлдвэрийн сайд болон Эдийн засаг, худалдаа, аж үйлдвэрийн сайдын хэрэгжүүлэх доорх шалгалт:
(1) Мэдээлэл боловсруулах 1-р ангийн инженерийн гэрчилгээжүүлэх шалгалт
(2) 2-р ангилал Мэдээлэл боловсруулах инженерийн гэрчилгээжүүлэх шалгалт
(3)  Нэгдүгээр зэргийн мэдээлэл боловсруулах инженерийн шалгалт
(4)  Хоёрдугаар зэргийн мэдээлэл боловсруулах инженерийн шалгалт
(5) Мэдээлэл боловсруулах тусгай инженерийн шалгалт
(6) Мэдээлэл боловсруулах системийн аудитын инженерийн шалгалт
(7) Онлайн мэдээлэл боловсруулах инженерийн шалгалт
(8) Сүлжээний мэргэжилтний шалгалт
(9) Системийн үйл ажиллагааны менежментийн инженерийн шалгалт
(10) Үйлдвэрлэлийн инженерийн туршилт
(11) Мэдээллийн баазын мэргэжилтний шалгалт
(12) Микрокомпьютерийн хэрэглээний системийн инженерийн шалгалт
(13) Системийн шинжээчийн шалгалт
(14) Системийн аудитын инженерийн шалгалт
(15) Хэрэглээний инженерийн шалгалт
(16) Төслийн менежерийн шалгалт
(17) Системийн администраторын дээд түвшний шалгалт
(18) Програм хангамж хөгжүүлэх инженерийн шалгалт
(19) Техникийн инженер (сүлжээ) туршилт
(20) Техникийн инженер (мэдээллийн сан) -ийн туршилт
(21) Техникийн инженер (системийн менежмент) шалгалт
(22) Техникийн инженер (суулгагдсан систем) шалгалт
(23) Техникийн инженер (мэдээллийн аюулгүй байдал) шалгалт
(24) Мэдээллийн аюулгүй байдлын администраторын шалгалт
(25) Мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтний үзлэг
Манай Монгол улсын хувьд:

Монголын Үндэсний Мэдээллийн Технологийн Парк (NITP) -ээс Монголд хийсэн дараахь туршилтуудыг .
(1) Мэдээллийн үндсэн инженер (мэдээллийн технологийн суурь инженер) -ийн шалгалт/基本情報技術者試験
(2)Хэрэглээний мэдээллийн технологийн инженер (Хэрэглээний мэдээллийн технологийн инженер) -ийн шалгалт/応用情報技術者試験

Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-09-29
Ажлын байрны гэмтэл, бэртэл, өвчин зэргийн нөхөн олговор (үйлдвэрийн осол мэргэжлээс хамаарах даатгал)/仕事でのけが・病気などの補償(労災保険)

2020-09-29
“Тусгай ур чадвартай ажилтан” гэдэг оршин суух зөвшөөрлийн шинэ ангиллын тухай/特定技能ビザに関するモンゴル語版での日本の外務省の公式ページ

2020-09-29
Эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай/健康と労働安全衛生法の内法・健康診断などについて

2020-09-28
Япон улсын Эрүүл мэндийн даатгал/日本の医療保険について

2020-09-28
Оршин суух зөвшөөрөл 特定技能/Тусгай ур чадвартай ажилтан Монгол хэл дээрх зурагт мэдээлэл

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг болон 2-р зэрэг/特定技能1号と2号の違いについて

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг/特定技能1号-т нийт 14-н салбарт хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг

2020-09-24
Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэнтэй холбоотойгоор Ажлаас халах, чөлөөлөх/新型コロナウイルスの影響を受けて退職・解雇された場合

2020-09-23
Япон улсад ажиллаж буй иргэддээ Япон улсын Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны Монгол хэл дээрх цахим хуудас болон Монгол хэл дээрээ утасаар зөвөлгөө авах боломжтой болсон тухай мэдээлэл хүргэж байна/就労条件に関する総合情報サイト (確かめよう就労条件をモンゴル語版)

2020-09-23
Япон улсад гэрлэлтээ цуцлуулах тохиолдолд/婚姻の解消について(モンゴル国)

*