Японд төрсөн болон Япон иргэний хүүхдийг төрүүлсэн бол заавал уншаарай/日本で出産された場合・本国で日本人の子供を出産した場合の住民登録について

2020-02-14  

Хүүхдийг төрснөөс хойш 30 хоногийн дотор өөрийн улсын ЭСЯ-ны Консулын хэлтэст бүртгүүлнэ. Хүүхдээ төрсний бүртгэлд бүртгүүлж, төрсний гэрчилгээ авахад дараах материал шаардлагатай:
1.    Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн магадлагаа (шюссан шёомейшё) эх хувь, эсвэл дүүргээс тамга дарж баталгаажуулсан хуулбар
2.    Эцэх эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар
3.    Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар (эцэг эхийн аль нэг нь гадаад иргэн байгаа тохиолдолд жолооны үнэмлэх, гадаад паспортны хуулбар)
4.    Эцэг эхийн гадаад паспортын хуулбар
5.    Гадаад иргэний үнэмлэхний хуулбар /在留カード/
6.    Япон дахь оршин суугчийн хаягийн тодорхойлолт /住民票/
7.    Төрснийг бүртгэх анкет / татаж авах /
8.    Үйлчилгээний хураамжгүй, тэмдэгтийн хураамж 500 иен /материалтайгаа хамт ирүүлнэ/
/Дээрх материалаа 2 хувь авчирна/
Хүүхдээ төрснөөс хойш 30 хоногийн дотор хүндэтгэх тодорхой шалтгаангүйгээр бүртгүүлээгүй тохиолдолд Монгол Улсад оршин суугаа харъяа хорооны Засаг даргаас ам бүлийн тодорхойлолт авах шаардлагатай болно.
Жич: Тэмдэгтийн хураамж 500 иен-г дансаар төлж баримтаа хавсаргана. Шуудангаар материалаа ирүүлэх тохиолдолд буцах хаяг бүхий баталгаат шуудангийн дугтуйгаа хамт хийн ЭСЯ-ны хаягруу илгээнэ.
Эцэг эхийн хэн нэг нь Монгол Улсын иргэн, нөгөө нь гадаадын иргэн буюу Япон улсын иргэн, харъяалалгүй иргэний дундаас төрсөн хүүхдийн төрснийг бүртгэхдээ дараах заалтыг үндэслэх болсныг үүгээр мэдэгдэж байна.
“Харьяатын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт “МУ-ын харьяат иргэн нэгэн зэрэг гадаад улсын харьяат байхыг хүлээн зөвшөөрөхгүй” тул УБЕГ-ын даргын 2013 оны 527 дугаар тушаалаар батлагдсан “Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журам”-ын 2.9-д заасны дагуу дээрх төрлийн бүртгэлийг хөтлөхдөө эцэг эхийн хамтран гаргасан өргөдөл, тухайн хүүхэд өөр улсын иргэний харьяалал аваагүйг нотолсон баримт бичгийг /ургийн бичиг/ үндэслэн хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгэж, МУ-ын регистрийн дугаар олгох болсныг анхаарна уу. Хэрэв Япон улсын иргэнтэй гэр байх хугацаандаа/жирэмсэн/хүүхэдтэй болсон бол гэр бүлийн баталгаагаа цуцлахаас өмнө Япон улсад иргэний бүртгэл хийлгэхийг зөвлөж байна. Гэр бүлийн баталгаа хийлгээгүй байх хугацаанд /жирэмсэн/ хүүхэдтэй болсон бол эцэг нь өөрийн хүүхэд хэмээн хүлээн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд хүүхдээ төрүүлсний дараа 30 хоногийн дотор Япон улсад иргэний бүртгэл хийлгэх боломжтой байдаг. Ингэснээр таны хүүхэд Япон улсад хамаарагдаж, улмаар оршин суух зөвшөөрөл асран хамгаалагчдын хамтаар авах боломжтой болно.


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-09-30
Япон улсад оршин суух үнэмлэхний товч мэдээлэл/在留資格証明書(在留カードについて)

2020-09-30
Амьдралд хэрэгтэй 10-н зөвөлгөө/強く生きる10つの方法

2020-09-29
Ажлын байрны гэмтэл, бэртэл, өвчин зэргийн нөхөн олговор (үйлдвэрийн осол мэргэжлээс хамаарах даатгал)/仕事でのけが・病気などの補償(労災保険)

2020-09-29
“Тусгай ур чадвартай ажилтан” гэдэг оршин суух зөвшөөрлийн шинэ ангиллын тухай/特定技能ビザに関するモンゴル語版での日本の外務省の公式ページ

2020-09-29
Эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай/健康と労働安全衛生法の内法・健康診断などについて

2020-09-28
Япон улсын Эрүүл мэндийн даатгал/日本の医療保険について

2020-09-28
Оршин суух зөвшөөрөл 特定技能/Тусгай ур чадвартай ажилтан Монгол хэл дээрх зурагт мэдээлэл

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг болон 2-р зэрэг/特定技能1号と2号の違いについて

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг/特定技能1号-т нийт 14-н салбарт хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг

2020-09-24
Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэнтэй холбоотойгоор Ажлаас халах, чөлөөлөх/新型コロナウイルスの影響を受けて退職・解雇された場合

*