Дадлагажигч ажилтан татвараас чөлөөлөгдөх тухай/技能実習生は税金の免除可能

2020-04-17  

Манай байгууллагад дадлагажигчаар Япон улсад ажиллаж буй олон иргэдээс Япон улсад цалингаасаа төлж буй даатгалын шимтгэлийг Монгол дахь нийгмийн даатгалаа төлдөгт тооцуулах боломжгүй зэрэг олон талын мэдээлэл өгөөч хэмээн холбогддог. Судалж үзэхэд зарим улс орнууд Япон улстай энэ тухай хийсэн гэрээ хийсэн байх юм. Манай улсын иргэдийн хувьд одоогоор Монгол дахь нийгмийн даатгалаа хувиараа төлөх л боломжтой байгаан байна. Харин дадлагажигч нарын тухайд татвараас чөлөөлөх тухай мэдэгдэл Япон талаас ингэж гаргаж байсан байна.

Зарчмын хувьд ур чадварын дадлагжигчын цалин хөлснөөсөө орлогын татвар (улсын татвар) болон иргэний татвар (орон нутгийн татвар)-ыг суутган авах бөгөөд тухайн хүний төрсөн орон болон Япон улсын хооронд байгуулагдсан Албан Татварын Тухай Олон Улсын Гэрээ/ АТТОУГ/байгаа тохиолдолд дээр дурдсан татваруудаас чөлөөлөгдөх тохиолдол байдаг.

● АТТОУГ-ний дагуу орлогын татвараас чөлөөлөгдөх тохиолдолд , АТТОУГ-тэй холбоотой гаргах өргөдөл (маягт 8) (хавсаргасан материал багтана.)-ийг цалин олгогч этгээд (дадлагажуулагч этгээд )-ээр дамжин Татварын газарт хүргүүлэх шаардлагатай. Тодорхойг Улсын Татварын Газрын цахим хуудас (www.nta.go.jp)-наас үзэх юм уу, оршин суух газартаа ойрхон байгаа татварын албанаас лавлана уу.

● АТТОУГ-ний дагуу иргэний татвараас чөлөөлөгдөх тохиолдолд , АТТОУГ-тэй холбоотой өргөдөл хүсэлтийг тухайн орон нутгийн төр захиргааны байгууллагад гаргах шаардлагатай байдаг. Тодорхойг оршин суугаа хот, тосгоныхоо захиргааны байгуулагаас лавлана уу.


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг болон 2-р зэрэг/特定技能1号と2号の違いについて

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг/特定技能1号-т нийт 14-н салбарт хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг

2020-09-24
Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэнтэй холбоотойгоор Ажлаас халах, чөлөөлөх/新型コロナウイルスの影響を受けて退職・解雇された場合

2020-09-23
Япон улсад ажиллаж буй иргэддээ Япон улсын Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны Монгол хэл дээрх цахим хуудас болон Монгол хэл дээрээ утасаар зөвөлгөө авах боломжтой болсон тухай мэдээлэл хүргэж байна/就労条件に関する総合情報サイト (確かめよう就労条件をモンゴル語版)

2020-09-23
Япон улсад гэрлэлтээ цуцлуулах тохиолдолд/婚姻の解消について(モンゴル国)

2020-09-23
Япон улсад гэрлэлтийн бүртгэл хийлгэх тухай/婚姻証明書の手続きについて(モンゴル国)

2020-09-23
Япон улсад төрсөн хүүхдийн төрсний бүртгэл хийлгэх тухай/新生児 出生証明書の手続きについて(モンゴル国)

2020-09-23
Анх удаагаа Япон Улсад зорчих гэж байгаа бол/初めて日本へおいでの方へ

2020-09-18
Гэрээгээр ажиллаж буй дадлагажигч нар татвараас чөлөөлөх тухай мэдээлэл/技能実習生の皆様へ

2020-09-18
Япон улсын Хууль зүйн яамны албан есний цахим хуудас /Монгол хэл/法務省外国人生活サポートサイト モンゴル語版

*