Олон улсын нисэх онгоцны буудлуудын үйл ажиллагааг нээх хуваарь болон дэлхийн хамгийн шилдэг үйлчилгээтэй  нисэх онгоцны буудал/ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ/各国国際空港営業再開予定日と世界でトップ5つの国際空港

2020-06-08  

“Aviation, Travel and Conservation News” цахим хуудсаар дамжуулан дэлхийн улс орнуудын нисэх онгоцны буудлууд хэзээнээс нээгдэх төлөвтэй байгааг танилцуулжээ.

2020 6 дугаар сард

Кипр 6-р сарын 1

Бахрейн 6-р сарын 10

Болгар 6-р сарын 10

Катар 6-р сарын 10

Грек 6-р сарын 10

Герман 6-р сарын 15

Япон 6-р сарын 15

Хойд Македони 6-р сарын 15

Литв 6-р сарын 15

Унгар 6-р сарын 15

Польш 6-р сарын 15

Румын 6-р сарын 15

Серби 6-р сарын 15

Австри 6-р сарын 15

Азербайжан 6-р сарын 15

Чех 6-р сарын 15

Швейцар 6-р сарын 15

Нидерланд 6-р сарын 20

Казахстан 6-р сарын 20

Албани 6-р сарын 22

Босни Герцеговин 6-р сарын 22

Дани 6-р сарын 22

Эстон 6-р сарын 22

Финланд 6-р сарын 22

БНСУ 6-р сарын 22

Ирланд 6-р сарын 22

Киргизстан 6-р сарын 22

Латви 6-р сарын 22

Норвеги 6-р сарын 22

Словак 6-р сарын 22

2020 7 дугаар сард

Австрали 7-р сарын 1

Бельги 7-р сарын 1

Беларусь 7-р сарын 1

БНХАУ (зөвхөн Бээжин) 7-р сарын 1

Швед 7-р сарын 1

Канад 7-р сарын 1

Колумб 2020 7-р сарын 1

Косово 2020 7-р сарын 1

Малайз 7-р сарын 1

Молдав 7-р сарын 1

Узбекистан 7-р сарын 1

Туркменистан 7-р сарын 1

Украин 7-р сарын 1

Арабын Нэгдсэн Эмират Улс 7-р сарын 1

Индонез 7-р сарын 10

Энэтхэг 7-р сарын 10

Пакистан 7-р сарын 10

Алжир 7-р сарын 15

Марокко 7-р сарын 15

Филиппин 7-р сарын 15

Өмнөд Африк 7-р сарын 15

Гүрж 7-р сарын 15

Их Британи 7-р сарын 15

Кувейт 7-р сарын 15

Ливи 7-р сарын 15

ОХУ 7-р сарын 15

Ливан 7-р сарын 15

Иордан 7-р сарын 15

2020 8 дугаар сард

Ирак 8-р сарын 1

Иран 8-р сарын 1

Египет 8-р сарын 1

Саудын Араб 8-р сарын 1

Тунис 8-р сарын 1

Бразил 8-р сарын 1

Армен 8-р сарын 1

Франц 8-р сарын 1

Испани 8-р сарын 1

Итали 8-р сарын 1

2020 9 дүгээр сард

АНУ 9-р сарын 1

Ташрамд дуулгахад Англи улсын “Скай Трекс” нисэх буудлын судалгааны төв “Дэлхийн хамгийн аялахад тохиромжтой үйлчилгээ үзүүлдэг нисэх буудлыг нэрлэнэ үү?” гэсэн асуултаар үйлчлүүлэгчдийн дундаас гаргасан судалгааны дүнг танилцуулжээ.

1. Сингапур улсын Чанг И олон улсын нисэх онгоцны буудал

2. БНСУ-ын Инчеоны олон улсын нисэх онгоцны буудал

3. Япон улсын Токио Ханэда олон улсын нисэх онгоцны буудал

4. Хонг Конгын Хонг Конг олон улсын нисэх онгоцны буудал

5. Катар улсын Хамад олон улсын нисэх онгоцны буудлууд эхний 5-н байранд оржээ.

《Aviation᠂ Travel and Conservation News》 ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
2020 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ
ᠺᠢᠫᠷ 6  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠪᠠᠾᠷᠧᠢ ᠶᠢᠨ 6 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢ 6 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ 6 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠭᠷᠧᠺ 6 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 6 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠶᠠᠫᠣᠨ  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠬᠣᠶᠢᠳ ᠮᠠᠺᠧᠳᠣᠨᠢ 6 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠯᠢᠲ᠋ᠪ 6 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠤᠩᠭᠠᠷᠢ  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ 6 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠷᠣᠮ ᠤᠨ 6 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠰᠧᠷᠪᠢ  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠢ 6 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ 6 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠴᠧᠬ 6 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠱᠸᠧᠢᠽᠠᠷ 6 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨ ᠳᠤ 6 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ 6 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠠᠯᠪᠠᠨᠢ 6 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠪᠣᠰᠣᠨᠢ ᠭᠧᠷᠼᠧᠭᠣᠪᠢᠨ 6  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠳᠠᠨᠢ 6 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠡᠰᠲᠠᠨ 6 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠹᠢᠨᠯᠠᠨ ᠳᠤ 6 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
БНСУ 6  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠢᠷᠯᠠᠨ ᠳᠤ 6  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠺᠢᠷᠭᠢᠽᠰᠲ᠋ᠠᠨ 6  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠯᠠᠲ᠋ᠸᠢ 6  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠨᠣᠷᠸᠧᠭᠢ 6  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ 6  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
2020 7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ
ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠪᠧᠯᠬᠢ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠪᠧᠯ ᠢᠶᠠᠷᠤᠰᠢ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ (ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ) 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠰᠢᠪ ᠲᠦ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠺᠠᠨ ᠳᠤ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠤ 2020 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠺᠣᠰᠪᠣ 2020 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠽ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠮᠣᠯᠳᠤᠪᠠ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠦᠽᠪᠧᠺᠢᠰᠲᠠᠨ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠲᠦᠺᠮᠧᠨᠢᠰᠲᠠᠨ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠢᠨᠳᠥᠶᠢᠨᠧᠽ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠠᠯᠵᠢᠷ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠮᠠᠷᠣᠺᠺᠣ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠠᠨ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠭᠦᠷᠦᠵᠦ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠯᠢᠪᠢ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠯᠢᠸᠠᠩ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠢᠣᠷᠳᠠᠨ 7  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
2020 8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ
ᠢᠷᠠᠺ 8  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠢᠷᠡᠨ 8  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠶᠥᠭᠢᠫᠧᠲ 8  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠪ 8  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠲᠤᠨᠢᠰ 8  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 8  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠠᠷᠮᠧᠨ 8  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 8  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 8  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠢᠲᠠᠯᠢ 8  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
2020 9 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ 9  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《ᠰᠺᠠᠢ ᠲᠷᠧᠺᠰ》 ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ 《ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ?》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
1᠃ ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
2᠃ БНСУ  ᠤᠨ ᠢᠩᠴᠧᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
3᠃ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠺᠢᠣ᠋ ᠬᠠᠦᠳᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
4. ᠬᠣᠩ ᠢ ᠺᠣᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠩ ᠢ ᠺᠣᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
5᠃ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ 


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2024-05-15
БШУЯ, Шинагава дүүрэг, ЖАЙКА Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хамтран ажиллах Санамж бичиг байгууллаа.

2024-03-06
“НОМИН ТАЛСТ” ЯПОНД!

2024-01-22
2024 онд Японы Нотогийн хойгт болсон газар хөдлөлтийн сэргээн босголтонд зориулж Монгол Улсын Засгийн газар тусламж үзүүллээ.

2024-01-10
Япон Улсын Ното хойгийн газар хөдлөлт

2023-12-07
Интертайнмент визний талаар【興行】

2023-11-20
Монгол Улсын иргэдэд олгох богино хугацааны олон удаагийн визний журмыг хөнгөвчлөх болон богино хугацааны олон удаагийн визний төрөл шинээр нэмэгдэж байгаа тухай

2023-11-17
“Япон хүний эхнэр/нөхөр” (日本人の配偶者等) гэх оршин суух зөвшөөрлийн талаар та бүхэнд мэдээлэл хүргэе.

2020-10-31
Зарлал/お知らせ

2020-10-29
Япон улсад ур чадвартай дадлагажигч гаргах тухай товч тайлбар/特定技能についてモンゴルの政府からのお知らせ 重要!!!

2020-10-29
Буцах визээр Япон улсад буй иргэдийн анхааралд/帰国準備ビサで在留中のモンゴル人の皆さんへ 重要!!!

*