Өндөр боловсролтой мэргэшсэн боловсон хүчний виз болон онооны систем гэж юу вэ?高度人材ビザ・条件について

2020-06-19  

Гадаадын өндөр ур чадвартай боловсон хүчнийг дэмжих зорилгоор 2012 оны 5-р сарын 7-нд Япон улсын  Цагаачлалын алба буюу шинэ нэршлээрээ “Хилийн шалган нэвтрүүлэх, оршин суух хяналтын газар”-т/ХШНОСХГ/ тус тогтолцоог нэвтрүүлж байжээ.

Өндөр ур чадвартай боловсон хүчин гэж хэн вэ︖

Япон улсын үндсэн хөрөнгийг бий болгогч өндөр ур чадвартай боловсон хүчинтэй энэ зэрэгцэх ба тэрээр Япон улсад ирж ажилласнаар хөдөлмөрийн зах зээлийн өсөлт, үр ашгийг дээшлүүлэхэд бодитоор хувь нэмрээ оруулан ажиллах үүрэгтэй.

Тус визийг горилогчийн боловсрол зэрэг, ажлын туршлага, жилийн орлого зэргийг үндэслэн Япон улсын тус визийн үнэлгээний системийн дагуу үнэлгээ өгч нийлбэр нь 70 оноонд хүрсэн тохиолдолд оршин суух зөвшөөрөл авах виз олгодог байна.

Дотор нь доорх байдлаар 3 ангилна.

1.「高度学術研究活動」1-р шат/Эрдэм шинжилгээний дэвшилтэт үйл ажиллагаа хийх, судалгаа шинжилгээний зорилгоор ажиллах

Япон улсын төрийн болон хувийн байгууллагуудтай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр судалгаа шинжилгээ хийх болон судалгаа шинжилгээг удирдах тохиолдолд олгоно.

2.「高度専門・技術活動」1-р шат/Өндөр төвшинд мэргэшсэн ур чадварын дагуу ажиллаж үйл ажиллагаа явуулах, Япон улсын төрийн болон хувийн байгууллагуудтай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр Байгалийн шинжлэх ухаан, хүмүүнлэгийн ухааны чиглэлээр өндөр мэдлэг, технологи шаардагдах ажлыг хийж гүйцэтгэх иргэнд олгоно.

3.「高度経営・管理活動」1-р шат/Өндөр төвшний бизнес удирдлага, менежментийн үйл ажиллагаа явуулах Япон улсын төрийн болон хувийн байгууллагуудтай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр тухайн бизнес компани, байгууллагыг удирдан зохион байгуулах тохиолдолд олгоно.

Тус визийн 1-р шатны ангиллын визтэй иргэн нь Цагаачлалын албанаас доорх давуу эрхийг эдлэнэ:

1. Оршин суух зөвшөөрлийн бүх заалтыг зөвшөөрөх
2:  Визийн хүчинтэй 5 жилийн хугацааг олгох.
3. .Тус хугацааны сунгалтыг албан ажил үүрэгтэй уялдуулан байнгын оршин суух эрх олгох боломжтой.
4. Гэр бүлийн гишүүн ажил эрхлэх боломжтой
5. Эцэг эхийн хамтаар амьдрах боломж олгох
6. Гэрийн үйлчлэгч, хүүхэд асрагч зэрэг хүмүүсийг авчран хамт амьдрах боломжтой.
7. Цагаачлалын албатай холбоотой үйлчилгээг түргэн шуурхай үзүүлэх.

Тус визийн 2 дугаар шатны ангиллын визрүү шилжвэл тухайн иргэн нь Цагаачлалын албанаас доорх давуу эрхийг эдэлнэ:

1-    р шатны визийн бүх давуу эрхийг эдлэхээс гадна, оршин суух хуулийн хугацаа заахгүй болно.

Бид дараах мэдээлэлээрээ Япон улсын Хууль зүйн яамнаас тусгайлан гаргасан тус визийн онооны системийн тухай тайлбар өгөх болно.

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/h29_06_leaflet.pdf


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-09-30
Япон улсад оршин суух үнэмлэхний товч мэдээлэл/在留資格証明書(在留カードについて)

2020-09-30
Амьдралд хэрэгтэй 10-н зөвөлгөө/強く生きる10つの方法

2020-09-29
Ажлын байрны гэмтэл, бэртэл, өвчин зэргийн нөхөн олговор (үйлдвэрийн осол мэргэжлээс хамаарах даатгал)/仕事でのけが・病気などの補償(労災保険)

2020-09-29
“Тусгай ур чадвартай ажилтан” гэдэг оршин суух зөвшөөрлийн шинэ ангиллын тухай/特定技能ビザに関するモンゴル語版での日本の外務省の公式ページ

2020-09-29
Эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай/健康と労働安全衛生法の内法・健康診断などについて

2020-09-28
Япон улсын Эрүүл мэндийн даатгал/日本の医療保険について

2020-09-28
Оршин суух зөвшөөрөл 特定技能/Тусгай ур чадвартай ажилтан Монгол хэл дээрх зурагт мэдээлэл

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг болон 2-р зэрэг/特定技能1号と2号の違いについて

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг/特定技能1号-т нийт 14-н салбарт хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг

2020-09-24
Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэнтэй холбоотойгоор Ажлаас халах, чөлөөлөх/新型コロナウイルスの影響を受けて退職・解雇された場合

*