Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэн нөхцөл байдлын хүрээнд Япон улсын засгийн газраас авсан арга хэмжээнүүд/新型コロナウイルス感染症に関する情報外国人向け

2020-06-30  

Шинэ төрлийн Корона вирусийн эсрэг Япон улсын засгийн газрын зүгээс ард иргэд болон Япон улсад оршин сууж буй нийт гадаадын иргэдэд ямар арга хэмжээ авч, дэмжлэг туслалцааг үзүүлснийг багц мэдээлэл болгон Эрүүл мэнд, Нийгэм хамгаалал, Хөдөлмөрийн яамны албан ёсны цахим хуудсаар дамжуулан мэдээлсэн мэдээллийг Монгол Япон  хоёр орны хэл дээр доорх холбоосоор хавсарган хүргэж байна.

Тус мэдээллийн үндсэн агуулга нь:

・  2020 оны 4 дүгээр сарын 27-ний өдрийн байдлаар Япон улсад оршин суух зөвшөөрөл болон албан бүртгэлтэй иргэн бүрд буцалтгүй мөнгөн тэтгэмж олгох

・  Хүүхэдтэй айл өрхүүдэд тэтгэмж олгох

・  Өрхийн амжиргаа,аж ахуйн нэгж байгууллага иргэнд хүүгүй зээл олгох

・  Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд 2,000,000 хүртэлх иений буцалтгүй тусламж олгох

・  Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төлбөрийг хойшлуулах.

・  Орон сууц байрны төлбөрийг хөнгөлөх

・  Амьжиргааны доод түвшиний халамжийн тэтгэмж

・  Осол гэмтлийн тэтгэмж

・  Ажил алба амарч цалин буурсан иргэдийн тэтгэмж

・  Ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг дэмжих мөнгөн тэтгэлэг

・  Цалинтайгаар амраах, чөлөө олгох тэтгэмж/хувь болон улсын байгууллага аль аль нь хамаарна/ зэрэг тусын шаардлага нөхцөл заалтуудыг маш ойлгомжтой тайлбарлан гаргасан байгаа тул унжиж танилцан мэдээллээ баталгаажуулж аваарай.

Монгол хэл дээр мэдээлэл

https://www.mhlw.go.jp/content/000632262.pdf

Япон хэл дээр мэдээлэл
https://www.mhlw.go.jp/content/000630407.pdf

Орчуулсан:

行政書士法人BULAN

Ochirbat SARNAI


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-09-29
Ажлын байрны гэмтэл, бэртэл, өвчин зэргийн нөхөн олговор (үйлдвэрийн осол мэргэжлээс хамаарах даатгал)/仕事でのけが・病気などの補償(労災保険)

2020-09-29
“Тусгай ур чадвартай ажилтан” гэдэг оршин суух зөвшөөрлийн шинэ ангиллын тухай/特定技能ビザに関するモンゴル語版での日本の外務省の公式ページ

2020-09-29
Эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай/健康と労働安全衛生法の内法・健康診断などについて

2020-09-28
Япон улсын Эрүүл мэндийн даатгал/日本の医療保険について

2020-09-28
Оршин суух зөвшөөрөл 特定技能/Тусгай ур чадвартай ажилтан Монгол хэл дээрх зурагт мэдээлэл

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг болон 2-р зэрэг/特定技能1号と2号の違いについて

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг/特定技能1号-т нийт 14-н салбарт хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг

2020-09-24
Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэнтэй холбоотойгоор Ажлаас халах, чөлөөлөх/新型コロナウイルスの影響を受けて退職・解雇された場合

2020-09-23
Япон улсад ажиллаж буй иргэддээ Япон улсын Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны Монгол хэл дээрх цахим хуудас болон Монгол хэл дээрээ утасаар зөвөлгөө авах боломжтой болсон тухай мэдээлэл хүргэж байна/就労条件に関する総合情報サイト (確かめよう就労条件をモンゴル語版)

2020-09-23
Япон улсад гэрлэлтээ цуцлуулах тохиолдолд/婚姻の解消について(モンゴル国)

*