Япон улсын тэтгэврийн даатгалын тухай ойлголт/日本の国民年金制度と外国人-1

2020-08-13  

Сайн байцгаана уу. Та бүхэндээ энэ удаа Япон улсад ажиллаж байгаа тохиолдолд нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал, хөдөлмөрийн даатгал, орши суугчийн албан татвараас гадна заавал тэтгэврийн даатгалд хамрагддаг тухай болон тус даатгалын талаар мэдээлэл хүргэхээр зорилоо.

*    Улсын тэтгэвэр, олон нийтийн тэтгэврийн тогтолцооны ерөнхий агуулга:

1)      Япон улсад оршин сууж буй 20-оос дээш 60 хүртэлх насны Японы иргэд болон гадаадын харьяат иргэд нь хуулинд заасны дагуу улсын тэтгэвэрт хамрагдаж, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлөх үүрэгтэй байдаг.

2)      Улсын тэтгэврийн тогтолцоо нь нийгмийн харилцаанд оролцогчид нь харилцан туслалцах, асран халамжлах гэсэн зарчимд тулгуурлан оршин тогтнодог болно.

3)      Улсын тэтгэврийн тогтолцоонд өндөр насны тэтгэврээс гадна шаардлагатай үед олгогддог тахир дутуугийн тэтгэвэр, тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр ч багтдаг.

4)       Улсын тэтгэврээс олгогдох тэтгэврийн нэг хэсгийг төр хариуцдаг. 5) Улсын тэтгэврийн даатгалд төлсөн шимтгэлийн нийт дүнг нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөнд тооцон, татвараас чөлөөлдөг.

*Улсын тэтгэвэрт хамрагсад болон хамрагдах журам:

Улсын тэтгэвэрт хамрагсад нь доорх 3 ангилалд хуваагддаг бөгөөд дор дурдсаны дагуу хамрагддаг:

1) 1-р ангиллын тэтгэврийн даатгалд хамрагсад: Япон улсад оршин сууж буй 20-оос дээш 60 хүртэлх насныхан ба дор дурдсан 2-р, 3-р ангилалд хамрагдахгүй хүмүүс. → 1-р ангилалд хамрагдах гадаадын харьяат иргэд нь хот, дүүрэг, суурин, тосгоны захиргаанд очиж оршин суугчдын бүртгэлд орсны дараа тухайн захиргааны улсын тэтгэврийн бүртгэлийн хэсэгт очиж бүртгэлд хамрагдана. → Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг Япон улсын тэтгэврийн байгууллагаас илгээсэн төлбөрийн бичгийн дагуу төлнө. (Дэлгэрэнгүйгээр: «4. Сар бүрийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэл») Жич: Японы иргэншилгүй, эмчилгээний виз эсвэл урт хугацааны жуулчны визээр оршин суудаг хүмүүс үндэсний тэтгэврээс чөлөөлөгдөнө.

2) 2-р ангиллын тэтгэврийн даатгалд хамрагvg;: Үйлдвэр, аж ахуйн газрын ажилтан, албан хаагчид буюу ажиллагсдын тэтгэврийн даатгалд хамрагдах хүмүүс. → Тэтгэвэрт хамруулж бүртгүүлэх ажлыг тухайн ажил олгогч нь хариуцах бөгөөд даатгуулагч өөрөө бүртгүүлэх шаардлагагүй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өөрийн ажлын газраасаа авна уу! → Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг ажил олгогч нь цалингаас бодож суутгана.

3) 3-р ангиллын тэтгэврийн даатгалд хамрагсад: II ангиллын даатгуулагчийн хамааралтай 20-59 насны Японд амьдардаг бол, III ангиллын даатгуулагч болно. → Тэтгэвэрт хамруулах ажлыг 2-р ангиллын тэтгэврийн даатгуулагч нь өөрийн ажил олгогчоор дамжуулж хийж гүйцэтгэнэ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг тэжээгч болох нөхөр /эхнэр/ ажлын газраас авна уу→ Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлөхгүй. 2-р ангиллын тэтгэврийн даатгалд хамрагдаж буй даатгуулагч шимтгэлийн төлбөрийг хариуцна. →Хэрэв та Япон улсаас гадагш түр хугацаагаар явах бол, III зэрэглэлийн даатгуулагч болж болно.

Үргэлжлэлийг дараагын мэдээнээс авна уу.


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-09-30
Япон улсад оршин суух үнэмлэхний товч мэдээлэл/在留資格証明書(在留カードについて)

2020-09-30
Амьдралд хэрэгтэй 10-н зөвөлгөө/強く生きる10つの方法

2020-09-29
Ажлын байрны гэмтэл, бэртэл, өвчин зэргийн нөхөн олговор (үйлдвэрийн осол мэргэжлээс хамаарах даатгал)/仕事でのけが・病気などの補償(労災保険)

2020-09-29
“Тусгай ур чадвартай ажилтан” гэдэг оршин суух зөвшөөрлийн шинэ ангиллын тухай/特定技能ビザに関するモンゴル語版での日本の外務省の公式ページ

2020-09-29
Эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай/健康と労働安全衛生法の内法・健康診断などについて

2020-09-28
Япон улсын Эрүүл мэндийн даатгал/日本の医療保険について

2020-09-28
Оршин суух зөвшөөрөл 特定技能/Тусгай ур чадвартай ажилтан Монгол хэл дээрх зурагт мэдээлэл

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг болон 2-р зэрэг/特定技能1号と2号の違いについて

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг/特定技能1号-т нийт 14-н салбарт хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг

2020-09-24
Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэнтэй холбоотойгоор Ажлаас халах, чөлөөлөх/新型コロナウイルスの影響を受けて退職・解雇された場合

*