Япон Улсын Нийтийн Тэтгэврийн системийн талаарх хэрэгтэй мэдээллүүдийг багцаллаа/社保について纒

2020-08-17  

1. Япон улсын Тэтгэврийн систем нь ямар байдаг вэ︖

(1)Япон улсад оршин суухаар бүртгүүлсэн, оршин суух зөвшөөрөлтэй хэн бүхэн 20-59 насны бүх иргэн иргэний харьяалалаас үл хамааран Үндэсний Тэтгэврийн системд хамрагдаж, хуулийн дагуу шимтгэл төлөх үүрэгтэй.
(2)Нийтийн тэтгэврийн систем (Үндэсний Тэтгэврийн системийг багтаагаад) нь санхүүгийн өөр хоорондын дэмжлэг бүхий тогтолцооноос бүрддэг.
(3)Нийтийн тэтгэврийн систем нь өндөр- настны тэтгэврээс гадна хөдөлмөрийн чадвараа алдсаны тэтгэвэр болон тэжээгчээ алдсаны халамжийн тэтгэврийг хамардаг.
(4)Япон улсын засгийн газраас тэтгэврийн тэтгэмжийн сангийн зарим хэсгийг санхүүжүүлдэг.
(5)Таны нийтийн тэтгэврийн шимтгэлийг “нийгмийн даатгалын шимтгэл” гэх ба энэ нь татварын суутгалаас хамааран өөрчлөгдөнө.
2.Сар бүрийн шимтгэл
Үндэсний тэтгэврийн шимтгэлийн хувь хэмжээ нь 2020 оны 4-р сараас 2021 оны 3-р сар хүртэл нэг сард ¥16,540 байна. Та шимтгэлээ банк, бусад санхүүгийн байгууллагууд, шуудангийн салбар болон 24 цагийн дэлгүүрт бэлнээр төлөх боломжтой. Түүнчлэн та банкны автомат гуйвуулга, Интернэт төлбөр тооцоо эсвэл кредит карт ашиглан төлөх боломжтой.

3.Үндэсний тэтгэврийн тэтгэмжийн төрөл:
(1)Өндөр настны Үндсэн Тэтгэвэр Хэрэв та дор хаяж 10 жилийн турш Үндэсний Тэтгэврийн шимтгэл төлсөн бөгөөд холбогдох шаардлагыг хангаж буй тохиолдолд, та 65 нас хүрээд Өндөр настны Үндсэн Тэтгэвэр тогтоолгох эрхтэй.
(2)Хөдөлмөрийн Чадвараа Алдсаны Үндсэн Тэтгэвэр Хэрэв та Үндэсний Тэтгэврийн системд хамрагдаж байх хугацаандаа өвчилсөн эсвэл гэмтсэний улмаас тухайн өвчин эсвэл гэмтэл нь 1 эсвэл 2-р зэргийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтанд заасан хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг үүсгэсэн тохиолдолд, та Хөдөлмөрийн Чадвараа Алдсаны Үндсэн Тэтгэвэр тогтоолгох эрхтэй.
(3)Тэжээгчээ Алдсаны Халамжийн Үндсэн Тэтгэвэр Үндэсний Тэтгэврийн системд даатгагдсан иргэн нас барахад хүүхдүүдээ асарч үлдсэн гэрийн бүлийн хүн эсвэл хүүхдүүд нь Халамжийн Үндсэн Тэтгэвэр тогтоолгох эрхтэй.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах холбоос: Япон Улсын Үндэсний Тэтгэврийн Үйлчилгээний Салбар Оффис эсвэл өөрийн оршин суугаа орон нутгийн Үндэсний Тэтгэврийн хэсэг хандана уу.

https://www.nenkin.go.jp/international/index.htm

Бид өмнө мэдээлэж байсанаар Нийгмийн даатгалын гэрээ хэлэлцээрийн тухай Япон улс болон гадаад орнуудын тэтгэвэрт давхардуулж хамруулахгүйн тулд мөн түүнчлэн гадаадын тэтгэвэрт хамрагдаж байсан хугацааг Японы улсын тэтгэвэр авах хугацаанд оруулан тооцох тухай Япон улстай хамтарсан гэрээ, хэлэлцээр байгуулсан улс орнууд байдаг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Японы улсын тэтгэврийн байгууллагын вэб сайтаас авч болно. (https://www.nenkin.go.jp/international/index.html)

https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/menjyo-yuyo.files/13Mongolian.pdf


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-09-29
Ажлын байрны гэмтэл, бэртэл, өвчин зэргийн нөхөн олговор (үйлдвэрийн осол мэргэжлээс хамаарах даатгал)/仕事でのけが・病気などの補償(労災保険)

2020-09-29
“Тусгай ур чадвартай ажилтан” гэдэг оршин суух зөвшөөрлийн шинэ ангиллын тухай/特定技能ビザに関するモンゴル語版での日本の外務省の公式ページ

2020-09-29
Эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай/健康と労働安全衛生法の内法・健康診断などについて

2020-09-28
Япон улсын Эрүүл мэндийн даатгал/日本の医療保険について

2020-09-28
Оршин суух зөвшөөрөл 特定技能/Тусгай ур чадвартай ажилтан Монгол хэл дээрх зурагт мэдээлэл

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг болон 2-р зэрэг/特定技能1号と2号の違いについて

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг/特定技能1号-т нийт 14-н салбарт хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг

2020-09-24
Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэнтэй холбоотойгоор Ажлаас халах, чөлөөлөх/新型コロナウイルスの影響を受けて退職・解雇された場合

2020-09-23
Япон улсад ажиллаж буй иргэддээ Япон улсын Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны Монгол хэл дээрх цахим хуудас болон Монгол хэл дээрээ утасаар зөвөлгөө авах боломжтой болсон тухай мэдээлэл хүргэж байна/就労条件に関する総合情報サイト (確かめよう就労条件をモンゴル語版)

2020-09-23
Япон улсад гэрлэлтээ цуцлуулах тохиолдолд/婚姻の解消について(モンゴル国)

*