Онцлох мэдээ, мэдээлэл

2020-10-16
Гадаад ажилтан ажиллуулдаг бол заавал HELLO WORK-д бүртгүүлээрэй/外国人雇用状況の届出について

2020-10-16
Япон улсын засгийн газраас Өрх толгойлсон эцэг эхчүүд болон хүүхдэд тэтгэмж олгох тухай/ひとり親世帯臨時特別給付金について

2020-10-15
Япон улсад амьдрахад мэдэж байх шаардлагатай мэдээлэл/外がい国こく人じんが日に本ほんで生せい活かつするために必ひつ要ような生せい活かつ情じょう報ほうが多た言げん語ごで記き載さいされているホームページ

2020-10-15
Орлого зарлагын мэдүүлэг хийх татвар, давхар татвараас сэргийлэх тухай/納税証明書と所得証明書、 二重課税防止手続きについて

2020-10-13
Япон улсад хэрэглэгддэг IC карт болон автобусаар аюулгүй зорчих/ICカード、バスの乗り方と安全について

2020-10-13
Япон улсын замын хөдөлгөөний дүрэм, явган зорчих үед болон дугуйтай явах үеийн дүрэм/交通ルール 、信号、歩く時の注意、自動車(オートバイを含む)を運転する時の注意について

2020-10-13
Японд жолооны үнэмлэх авах, оноогоор дүгнэх тогтолцоо, сунгалт болон хаяг өөрчлүүлэх тухай мэдээлэл/日本の運転免許の取得、点数制度、更新、住所などの変更

2020-10-09
Япон улсадтөрөх, хүүхэд өсгөх тухай/出産・子育て 妊娠の手続 について

2020-10-08
Япон улсын боловсролын тогтолцоо-2/日本の教育制度-2

2020-10-08
Япон улсын боловсролын тогтолцоо/日本の教育の制度について

2020-10-07
My number card буюу миний дугаар үнэмлэхний тухай/マイナンバーカードについて

2020-10-07
Тамгын бүртгэл хийлгэх тухай/ハンコ、印鑑証明書の手続

2020-10-07
Япон улсад оршин сууж буй газраас нүүх болсон тохиолдолд/引っ越しする場合の手続

2020-10-07
Оршин суух газрын бүртгэл хийлгэх, харьяалалтай болох тухай/外国人の方の住所の届出

2020-10-01
Япон улс 10/1-ний өдрөөс эхлэн бүх улс, оронд хилээ нээлээ/入国の制限が1日から全世界を対象に緩和されました。

2020-09-30
Япон улсад оршин суух үнэмлэхний товч мэдээлэл/在留資格証明書(在留カードについて)

2020-09-30
Амьдралд хэрэгтэй 10-н зөвөлгөө/強く生きる10つの方法

2020-09-29
Ажлын байрны гэмтэл, бэртэл, өвчин зэргийн нөхөн олговор (үйлдвэрийн осол мэргэжлээс хамаарах даатгал)/仕事でのけが・病気などの補償(労災保険)

2020-09-29
“Тусгай ур чадвартай ажилтан” гэдэг оршин суух зөвшөөрлийн шинэ ангиллын тухай/特定技能ビザに関するモンゴル語版での日本の外務省の公式ページ

2020-09-29
Эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай/健康と労働安全衛生法の内法・健康診断などについて

*